Podmínky zapůjčení vozu


Požadované doklady

Občanský průkaz, řidičský průkaz (min. rok starý).
Cizinci předkládají pas + ID kartu, na které je uvedena adresa trvalého pobytu.

Kauce

Vratná kauce činí minimálně 3 000,- Kč.

Pojištění

Všechna vozidla mají zákonné pojištění i havarijní pojištění se spoluúčastí 5% (minimálně 5 000,- Kč)

Asistenční služby

Vozidla mají sjednanou asistenční službu ČSOB Pojišťovny v případě havárie nebo poruchy vozidla.

Cesty do zahraničí

Pokud bude nájemce cestovat do zahraničí, je povinen tuto informaci nahlásit půjčovně. Užívat vozidlo v zahraničí může nájemce jen se souhlasem autopůjčovny. Pokud tak neučiní, veškeré náhrady spojené s případnou pojistnou událostí nebo poruchou vozu hradí nájemce sám.

You can order cheap and high quality UK replica watches here.
If you wanna buy best UK fake breitling watches, you cannot miss this website.
Swiss AAA replica watches UK for sale are worth having. You can place an order online conveniently and efficiently.